งานจัดส่งถังขยะฝาเรียบ พร้อมสกรีน

งานจัดส่งถังขยะฝาเรียบ พร้อมสกรีน

ส่งงานหน่วยงาน ถังขยะฝาเรียบ พร้อมสกรีน

งานจัดส่งถังขยะ 240 ลิตร พร้อมสกรีนข้อมูล

งานจัดส่งถังขยะ 240 ลิตร พร้อมสกรีนข้อมูล

ถังขยะ 240 ลิตร ฝาสูง 1 ช่องทิ้ง มีล้อ พร้อมสกรีนหน่วยงาน จัดส่งให้ลูกเรียบร้อย

งานจัดส่งพาเลท

งานจัดส่งพาเลท

จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อย

งานติดตั้งกระจกโค้ง

งานติดตั้งกระจกโค้ง

จ.นครปฐม สำเร็จ 15 จุด

ผลงานผลิต ถังขยะพลาสติก มีล้อ ฝาเรียบ

ผลงานผลิต ถังขยะพลาสติก มีล้อ ฝาเรียบ

ผลงานผลิต ถังขยะพลาสติก มีล้อ ฝาเรียบ