ถังดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง