ถังเคมี ถังเก็บน้ำ-สารเคมี (ใหม่)

ถังเคมี 30 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 30 ลิตร มีฝาปิด และมีเข็มขัดรัด

ถังเคมี 60 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 60 ลิตร มีฝาปิด และมีเข็มขัดรัด

ถังเคมี 120 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 120 ลิตร มีฝาปิด และเข็มขัดรัด

ถังเคมี 150 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 150 ลิตร มีฝาปิด และมีเข็มขัดรัด

ถังเคมี 200 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 200 ลิตร มีฝาปิด และมีเข็มขัดรัด

ถังเคมี 200 ลิตร 2ฝาจุก

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 200 ลิตร 2 ฝาจุกสีขาว พร้อมฝาปิดกันโขมยสีแดง

ถังเก็บสารเคมี 540 ลิตร ทรงขวดคอต่ำ

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 540 ลิตร ทรงขวดคอต่ำ

ถังเก็บสารเคมี 540 ลิตร ทรงขวด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 540 ลิตร ทรงขวด