ถังเคมี ถังเก็บน้ำ-สารเคมี

ถังเคมี 30 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 30 ลิตร มีฝาปิด และมีเข็มขัดรัด

ถังเคมี 60 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 60 ลิตร มีฝาปิด และมีเข็มขัดรัด

ถังเคมี 120 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 120 ลิตร มีฝาปิด และเข็มขัดรัด

ถังเคมี 150 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 150 ลิตร มีฝาปิด และมีเข็มขัดรัด

ถังเคมี 200 ลิตร มีฝาปิด มีเข็มขัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 200 ลิตร มีฝาปิด และมีเข็มขัดรัด

ถังเคมี 200 ลิตร 2ฝาจุก

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 200 ลิตร 2 ฝาจุกสีขาว พร้อมฝาปิดกันโขมยสีแดง

ถังเก็บสารเคมี 540 ลิตร ทรงขวดคอต่ำ

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 540 ลิตร ทรงขวดคอต่ำ

ถังเก็บสารเคมี 540 ลิตร ทรงขวด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี 540 ลิตร ทรงขวด

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 30 ลิตร OTC2-30

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 30 ลิตร OTC2-30

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 50 ลิตร OTC2-50

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 50 ลิตร OTC2-50

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 120 ลิตร OTC2-120

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 120 ลิตร OTC2-120

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 150 ลิตร OTC2-150

ถังเคมีมือสอง ชนิดมีฝาปิดและเข็มขัดล็อค

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 200 ลิตร LD2-200

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 200 ลิตร LD2-200

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี ถังIBC 1,000 ลิตร (มือ2)

ถังเก็บสารเคมี ถังIBC2 1,000 ลิตร