รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > ถังขยะพลาสติก
 • B-JB-68
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 68 ลิตร เท้าเหยียบ product icon
  ขนาด 41.2 x 50.4 x 67.3 ซม.
 • B-RW9264
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 16 ลิตร product icon
  ขนาด 27 x 29.5 x 39.5 ซม.
 • B-RW9290-91
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก ทรงกลม
  มี 2 ขนาด
 • B-RW9079
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก
  ขนาด 45 x 84 cm.
 • B-RW9265
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 16 ลิตร 2 ช่องทิ้ง product icon
  ขนาด 27 x 29.5 x 39.5 ซม.
 • B-1005
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยม 17 ลิตร
  24 x 31 x 39 ซม.
 • B-RW9020PM
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม 10 ลิตร เเบบเท้าเหยียบ product icon
  150.00 ฿
 • B-RW9065-67
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก ฝาแกว่ง
  กรุณาโทรสอบถาม
 • B-1000
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกทรงเหลี่ยม 9 ลิตร product icon
  ขนาด 25 x 29 x 31 ซม.
 • B-RW9068-70
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก ฝาแกว่ง
  กรุณาโทรสอบถาม
 • B-JB-87
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 87 ลิตร เท้าเหยียบ product icon
  ขนาด 41 x 50 x 82 ซม.
 • B-RW9298
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 34 ลิตร 2 ช่องทิ้ง product icon
  ขนาด 35 x 37.5 x 47 ซม.
 • BA-120UP
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน product icon
  ขนาด 53 x 44 x 89 ซม.
 • BA-660P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 660 ลิตร (แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ) product icon
  ขนาด 77.5 x 131x 117.5 ซม.
 • BA-240HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร (แบบมีล้อเลื่อน ฝาเทอร์โบ)
  ขนาด 580 x 730 x 1220 มม.
 • BA-240BMA
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน (ฝาเจาะช่องทิ้งกลาง) product icon
  580 x 730 x 1135 MM.
 • BA-240P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน (ฝาเรียบ) product icon
  ขนาด 580 x 730 x 1080 มม.
 • B-120HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง
  ขนาด 50 x 55 x 110 ซม.
 • BA-120BMA
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเจาะช่องทิ้งกลาง
  ขนาด 480 x 550 x 1000 มม.
 • B-120P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ product icon
  ขนาด 49.5 x 55.5x 99 ซม.
 • B-TB120HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง สีใส
  ขนาด 470x470x970 MM.
 • BA-120P-2-W
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ สีใส
  ขนาด 480x540x920 MM.
 • BW-240HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง
  ขนาด 580x716x1230 MM
 • BW-240P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 240 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ
  ถังขยะ ขนาด 580x716x1070 MM.
 • BW-120HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง
  ขนาด 490x555x1110MM.
 • BW-120P
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝาเรียบ
  ขนาด 490x555x990MM.
 • BW-120-2HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝา2ช่องทิ้ง product icon
  ขนาด 490x555x1110MM.
 • BW-190-2HW
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 190 ลิตร แบบมีล้อเลื่อน ฝา2ช่องทิ้ง product icon
  ขนาด 580x715x1070MM.
 • B-40-2-W
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร ฝาสวิง สีใส
  ขนาด 35.7 x 38 x 75.5 ซม.
 • B-120S
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 120 ลิตร ฝาครอบทรงเหลี่ยม ฝาสวิง 2 ด้าน
  ขนาด 48.8 x 51.8 x 106.7 ซม
 • B-100R
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 100 ลิตร ทรงกลมใหญ่ ฝาแกว่ง
  ขนาด 52 x 89.5 ซม.
 • B-RW9292
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 20 ลิตร ฝาแกว่ง product icon
  ขนาด 30 x 58 ซม.
 • B-60-2-W
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร ฝาสวิง สีใส product icon
  ขนาด 39.6 x 42.3 x 82.8 ซม.
 • B-60
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร ฝาสวิง
  ขนาด 39.6 x 42.3 x 82.8 ซม.
 • B-60W-MIX
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 60 ลิตร ฝาสวิง product icon
  ขนาด 39.6 x 42.3 x 82.8 ซม.
 • B-30
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 30 ลิตร แบบเท้าเหยียบ
  ขนาด 30 x 40 x 44 ซม.
 • B-40
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 40 ลิตร ฝาสวิง
  ขนาด 340x340x750 MM.
 • B-42
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 42 ลิตร แบบเท้าเหยียบ
  ขนาด 59 x 41 x 32.5 ซม.
 • B-RW9269
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 45 ลิตร ทรงกลม สีใส ขอบเงิน product icon
  ขนาด 38.5 x 51.2 ซม.
 • B-523DC
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 14 ลิตร ฝาแกว่ง
  ขนาด 23.5 x 29 x 39 ซม.
 • B-RW9077
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 45 ลิตร ฝามีที่เขี่ยบุหรี่ product icon
  37.8 x 73 ซม.
 • B-RW9081-86
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกกลมเท้าเหยียบ 2สีเข้ม
  ขนาด - CM
 • B-RW9271
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกหกเหลี่ยม 56 ลิตร สีใส product icon
  ขนาด 38 x 43.5 x 61 ซม.
 • B-561-562DC
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก ฝาแกว่ง
  ขนาด - CM.
 • B-RW9271-2
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกหกเหลี่ยม 56 ลิตร สีใส
  ขนาดรวมฝา 39 x 43 x71 ซม.
 • B-RW9268
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกทรงกลม 20 ลิตร สีใส product icon
  ขนาด 29.5 X 41.3 ซม.
 • B-RW9271-4
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกหกเหลี่ยม 56 ลิตร สีใส ฝาสี product icon
  ขนาด 38 x 54 x 81.5 ซม.
 • B-RW-9081-86
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติกกลมเท้าเหยียบ 2สีอ่อน
  ขนาด - CM
 • B-RW9271-1
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 56 ลิตร หกเหลี่ยม สีใส product icon
  ขนาด 39 x 43 x 71 ซม.
 • B-RW9277
  ถังขยะ ถังขยะพลาสติก 5 ลิตร (ทรงขอบหยัก) product icon
  ขนาด 23 x 21.5 ซม.