ถังเคมี ถังเก็บน้ำ-สารเคมี (มือ2)

ถังพลาสติกมือสอง 100 ลิตร ทรงกลม ฝาเกลียว

ถังพลาสติกมือสอง 100 ลิตร ทรงกลม ฝาเกลียว

ราคา 250 บาท

ถังเคมีมือสอง 30 ลิตร ฝาสีดำ+เข็มขัด

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 30 ลิตร OTC2-30

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 50 ลิตร OTC2-50

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 50 ลิตร OTC2-50

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 120 ลิตร OTC2-120

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 120 ลิตร OTC2-120

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 150 ลิตร OTC2-150

ถังเคมีมือสอง ชนิดมีฝาปิดและเข็มขัดล็อค

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 200 ลิตร LD2-200

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 200 ลิตร LD2-200

ถังเคมีมือสอง 200 ลิตร ฝาสีดำ+เข็มขัด

ถังสีฟ้ามือสอง 200 ลิตร พร้อมฝา+เข็มขัดรัด

ถังเหล็ก 200 ลิตร มีฝาปิด มือสอง

ถังเหล็ก 200 ลิตร มือสอง มีฝาปิด พร้อมเข็มขัดรัด

ถังเคมี ถังเก็บสารเคมี ถังIBC 1,000 ลิตร (มือ2)

ถังเก็บสารเคมี ถังIBC2 1,000 ลิตร

ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ