ถังแช่

ถังแช่พลาสติก 800 ลิตร มีบานพับ

ขนาดภายนอก 110 x 137.5 x 100 ซม.

ถังแช่พลาสติก 600 ลิตร มีบานพับ

ขนาดภายนอก 107.5 x 139 x 86 ซม.

ถังแช่พลาสติก 500 ลิตร มีบานพับ

ขนาดภายนอก 107 x 108 x 89 ซม.

ถังแช่พลาสติก 300 ลิตร

ขนาด 73.5x107.5x79.5 ซม.

ถังแช่พลาสติก 200 ลิตร

ขนาด 62.5x96.5x68.5 ซม.

ถังแช่พลาสติก 80 ลิตร

ขนาด 47.5x69.5x55.5 ซม.

ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ