กล่องอะไหล่

กล่องอะไหล่ C-139

ขนาดภายนอก 295 x 455 x 185 มม.

กล่องอะไหล่ C-138

ขนาดภายนอก 205 x 345 x 155 มม.

กล่องอะไหล่ C-137

ขนาดภายนอก 150 x 230 x 125 มม.

กล่องอะไหล่ C-136

ขนาดภายในนอก 100 x 165 x 70 มม.

ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ