ลังพลาสติก

ลังพลาสติกโปร่ง C-426 เกรดA

ขนาดภายนอก 370 x 555 x 305 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-426 เกรดB

ขนาดภายนอก 370 x 555 x 305 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-114

ขนาดภายนอก 420 x 610 x 145 mm.

ลังพลาสติกโปร่ง C-116

ขนาดภายนอก 420 x 610 x 250 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-118-1

ขนาดภายนอก 355 x 540 x 145 mm.

ลังพลาสติกโปร่ง C-119

ขนาดภายนอก 375 x 565 x 310 mm.

ลังพลาสติกโปร่ง C-126

ขนาดภายนอก 330 x 510 x 178 mm.

ลังพลาสติกโปร่ง C-142

ขนาดภายนอก 375 x 570 x162 mm.

ลังพลาสติกโปร่ง C-153

ขนาดภายนอก 400 x 600 x 125 mm.

ลังพลาสติกโปร่ง C-172

ขนาดภายนอก 420 x 610 x 405 mm.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT305

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 305 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT306

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 206 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT307

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 157 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT308

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 108 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT405

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 344 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT406

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 232 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT407

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 177 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT408

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 122 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT505

ขนาดภายนอก 290 x 375 x 260 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT506

ขนาดภายนอก 290 x 375 x 177 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT507

ขนาดภายนอก 290 x 275 x 135 มม.

ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ