เรือพลาสติก

เรือพลาสติก CB-5

ขนาด 84 x 258 x 53 cm.

เรือพลาสติก CB-4

ขนาด 87 x 286 x 54 cm.

เรือพลาสติก CB-9

ขนาด 125 x 370 x 75 cm.

เรือพลาสติก CB-3

ขนาด 106x300x50 cm.

ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ